Látszerész és fotócikk-kereskedő

A szakma leírása: Az elméleti és gyakorlati képzés különböző szakmai modulok, tananyagegységek alapján történik, melyek során szakmai készségeket, személyes és társas kompetenciákat sajátítanak el a jelentkezők.

A tananyagegységek elsajátítása kihelyezett képzőhelyen a Teljeskörű Optikai Oktatás Kft.-nél történik a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján (cím: 1151 Budapest XV. Horváth Mihály u. 2.).

Az elsajátított tananyagegységek ismeretének, kompetenciáknak mérése az iskola által meghatározott módon, folyamatos számonkéréssel, beszámolóvizsgával, félévi és évvégi értékeléssel történik.

A követelmények elsajátítása után a 2. év végén a tanulók OKJ szakmai vizsgát tesznek. A szakmai vizsgára bocsátás feltétele az utolsó szakképző évfolyam elvégzése. Szakmai vizsga a különböző modulok szerint szóbeli, írásbeli és gyakorlati részekből áll.

A képzés színterei:

szakképző iskola (elméleti arány: 30%),

gazdálkodó szervezet (gyakorlati arány: 70%).

A képzés módja:

tanulói jogviszony a szakképző iskolával (nappali tagozat),

tanuló szerződéssel a gazdálkodó szervezeteknél (juttatás a mindenkori minimál bér 15%-a szorozva 1,2-vel).

A következő munkafeladatok végzésére van lehetőség:

az üzlet szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása,

szemüvegkeretek, lencsék, fotócikkek és egyéb optikai termékek forgalmazása,

a megrendelt szemüvegek elkészítése,

marketing tevékenység végzése,

beszerzési, készletezési, raktározási folyamatok végzése.

A szakma színvonala és annak megtartása érdekében fontos, hogy rátermett, gyakorlati irányultságú, jó kézügyességű, megfelelően kreatív, precíz, önálló problémamegoldó képességű, jó kapcsolatteremtő tanulók vegyenek részt a képzésben.

Szint: Emeltszintű szakképesítés

Betölthető foglalkozás: Látszerész (FEOR 7446)

Feltételek: Érettségi vizsga, gyakorlati munkahely, orvosi alkalmasság, kézügyesség.

Képzési idő: 2 év

OKJ: 54 725 04

Az első szakképesítés nappali tagozaton 21 éves korig tandíjmentes. A tanulót diákigazolvány és családi pótlék illeti meg.